Mediational Role of Rumination and Reflection on Irrational Beliefs and Distress

Murat Artiran, Ph.D.

Omer Faruk Simsek, Ph.D

Martin Turner, Ph.D.

Abstract

Background

The cognitive restructuring of maladaptive beliefs within many cognitive-behavioural psychotherapies typically encourage the client to undertake self-reflection. However, whilst self-consciousness can aid self-regulation, it is also implicated in a broad range of psychopathology. The extent to which self-consciousness is associated with psychological distress is yet to be fully determined, however, recent literature suggests that irrational beliefs, as proposed within rational emotive behavior theory (REBT) may play an important role.

Aims

The aim of the study was to test the mediational effects of self-consciousness, specifically reflection and rumination, on the relationship between irrational beliefs and psychological distress. Based on past research, it was hypnotized that reflection and rumination would mediate the positive relationship between irrational beliefs and psychological distress. We expected irrational beliefs to interact with rumination to positively predict psychological distress, and irrational beliefs to interact with reflection to negatively predict psychological distress.

Method

The present research tested a structural equation model (SEM) in which rumination and reflection mediated the relationship between irrational beliefs and psychological distress.

Results

Results indicated that rumination mediates the positive relationship between irrational beliefs and psychological distress. However, in contrast to our hypotheses, significant mediation did not emerge for reflection.

Conclusion

This study is the first to show how irrational beliefs and rumination interact to predict psychopathology using advanced statistical techniques. However, future research is needed to determine whether similar mediational effects are evident with rational beliefs as opposed to irrational beliefs.

Keywords:Rumination, reflection, irrational, mediation, SEM, CBT

Öz:

Arka Plan:

Birçok bilişsel-davranışsal psikoterapideki uyumsuz inançların bilişsel olarak yeniden yapılandırılması, tipik olarak müşteriyi kendi kendini yansıtma için teşvik eder. Bununla birlikte, öz-bilinç öz düzenlemeye yardımcı olabilirken, aynı zamanda geniş bir psikopatolojiye de işaret etmektedir. Öz bilincin psikolojik sıkıntı ile ne ölçüde ilişkili olduğu henüz tam olarak belirlenememiştir, ancak son literatür, rasyonel duygusal davranış teorisi (REBT) içerisinde önerildiği gibi irrasyonel inançların önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Amaçlar:

Çalışmanın amacı, kendine özgü bilincin, özellikle yansıma ve ruminasyonun, irrasyonel inançlar ve psikolojik sıkıntı arasındaki ilişki üzerindeki medikal etkilerini test etmektir. Geçmiş araştırmalara dayanarak, yansıma ve ruminasyonun irrasyonel inançlar ve psikolojik sıkıntı arasındaki pozitif ilişkiye aracılık edeceği hipnotize edilmiştir. Psikolojik sıkıntıyı pozitif olarak tahmin etmek için irrasyonel inançların ruminasyonla etkileşime girmesini ve irrasyonel inançların, psikolojik sıkıntıyı olumsuz bir şekilde öngörmek için yansıma ile etkileşime girmesini bekliyorduk.

Yöntem:

Bu araştırma, ruminasyon ve yansımanın irrasyonel inançlar ve psikolojik stres arasındaki ilişkiye aracılık ettiği yapısal bir denklem modelini (SEM) test etmiştir. Sonuçlar Sonuçlar, ruminasyonun irrasyonel inançlar ve psikolojik stres arasındaki pozitif ilişkiye aracılık ettiğini göstermiştir. Bununla birlikte, hipotezlerimizin aksine, yansıma için önemli aracılık ortaya çıkmamıştır.

Sonuç:

Bu çalışma, ileri istatistiksel teknikleri kullanarak, mantıksız inançların ve ruminasyonun psikopatolojiyi öngörmek için nasıl etkileşime girdiğini gösteren ilk çalışmadır. Bununla birlikte, benzer medikal etkilerin, irrasyonel inançların aksine, rasyonel inançlarla belirgin olup olmadığını belirlemek için gelecekteki araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcükler: Ruminasyon, yansıma, irrasyonel, arabuluculuk, SEM, TCMB

INTRODUCTION

Mediational Role of Rumination and Reflection on Irrational Beliefs and Distress

Self-consciousness can be both beneficial and detrimental to psychological well-being. Indeed, whilst self-consciousness can aid self-regulation (Grant, Franklin, & Langford, 2002), it is also implicated in a broad range of psychopathology (e.g., Ingram, 1990), particularly if self-attention increases one’s awareness of personal short-comings (Duval & Wicklund, 1972). Self-consciousness has been found to positively relate to depression (Jones, Papadakis, Hogan, & Strauman, 2009), and more broadly, to psychological distress (Panayiotou & Kokkinos, 2006). The contrasting findings that self-consciousness seems to relate to both well- and ill-being, is thought to indicate that self-consciousness is multidimensional, comprising two theoretically distinct constructs; rumination and reflection (Trapnell & Campbell, 1999).

DEVAMI ICIN şu linkten tarama yaptırabilirsiniz.

Journal of Behavioural and Cognitive Psychotherapy CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30981287